σιγᾷν

σιγᾷν
σῑγᾷν , σιγάω
keep silence
pres inf act

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • σιγᾶν — σῑγᾶν , σιγάω keep silence pres part act masc voc sg (doric aeolic) σῑγᾶν , σιγάω keep silence pres part act neut nom/voc/acc sg (doric aeolic) σῑγᾶν , σιγάω keep silence pres part act masc nom sg (doric aeolic) σῑγᾶ̱ν , σιγάω keep silence… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σιγάν — σῑγά̱ν , σιγή silence fem acc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σίγαν — σί̱γᾱν , σιγάω keep silence imperf ind act 3rd pl (doric aeolic) σί̱γᾱν , σιγάω keep silence imperf ind act 1st sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Αὐτὸ δὲ σιγᾶν ὁμολογοῦντός ἐστί σου. — См. Молчание знак согласия …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • Οὐ λέγειν δεινός, ἀλλὰ σιγᾶν ἀδύνατος. — См. Молчи, коли Бог разума не дал …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • Liste griechischer Phrasen/Xi — Xi Inhaltsverzeichnis 1 ξενίας γραφή 2 …   Deutsch Wikipedia

  • Sigetik — (zu altgriech. σιγᾶν (sigân) = Erschweigen) ist ein philosophischer Fachbegriff, der ungefähr mit „Schweigelehre“ übersetzbar ist. Der Ausdruck wird hin und wieder im Kontext von Traditionen der Mystik oder negativen Theologie verwendet,[1]… …   Deutsch Wikipedia

  • Sigetisch — Sigetik (zu altgriech. σιγᾶν (sigân) = Erschweigen) ist ein philosophischer Fachbegriff, der ungefähr mit „Schweigelehre“ übersetzbar ist. Der Ausdruck wird hin und wieder im Kontext von Traditionen der Mystik oder negativen Theologie… …   Deutsch Wikipedia

  • молчание знак согласия — Молчбою прав не будешь. Ср. Я принимаю ваше молчание за знак согласия... Итак, вы задумали быть моею невестой? Тургенев. Несчастная. 17. Ср. Позволь мне пожертвовать хоть малость на общее дело. Принимается? Молчание есть знак согласия! Спасибо!… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

  • молчи, коли Бог разума не дал — (не узнают, что ты глуп) Лучше не бай, глазами мигай, будто смыслишь. Ср. Молчи, коли Бог тебе разума не дал : Пословица русская так говорит; Про глупость его, чтоб никто не проведал, И в Думе иной Голова все молчит. *** Афоризмы. Голова без… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”